Engasjerte ansatte på tvers av landegrenser

Nordic Houseware Group engasjerer dine medarbeidere på tvers av landegrenser

Nordic Houseware Group er et selskap i rask utvikling, samtidig som de for tiden implementerer en ny strategi.

Dette skiftet krever mye fra ansatte og betyr store endringer for flere av dem.

– I strategien vår har vi et sterkt fokus på effektivisering og kommersialisering – men vi vil bare lykkes hvis vi også fokuserer på menneskene i organisasjonen, sier salgsdirektør Nicolai Blicher Frederiksen, som sammen med selskapets finansdirektør har ansvaret for Nordic Houseware Groups arbeid med engasjement og arbeidsmiljø.

For å oppnå dette fokuset har Nordic Houseware Group valgt å bruke PeopleXact til å måle engasjementet til sine ansatte.

Involvering av alle ansatte er topp prioritet

I Nordic Houseware Groups søken etter en samarbeidspartner har det vært lagt vekt på å finne en enkel og teoretisk forsvarlig løsning som ikke krever omfattende administrative ressurser.

Med en slik løsning vil det være tid og energi til å fokusere på det viktigste: "For oss er arbeidet med involvering og oppfølging det viktigste".

psykologisk_tryghed_01
Muliggjør utførelse og handling

I tillegg til involvering, er oppfølging og utførelse også avgjørende i Nordic Houseware Group. Typen informasjon PeopleXact kan bidra med, muliggjør aktiv handling og oppfølging basert på klare og tydelige resultater.

Selskapet har satt pris på denne muligheten for utførelse, da det har gjort dem i stand til å følge opp resultatene løpende på en smidig og dynamisk måte.

Dette har også gjort at de ansatte har opplevd nytten og viktigheten av prosessen: "Vi har vært veldig flinke til å bruke resultatene. Vi har aldri før kommet så godt i dybden med undersøkelsen og har skapt et reelt engasjement for alle ansatte".

 

Derfor falt valget på PeopleXact, som inneholder målrettet og brukervennlig rapportering.

Rapporteringsmodulen identifiserer de viktigste fokusområdene og gir konkrete handlingsforslag for den enkelte leder. I tillegg finnes det et informativt kunnskapsunivers som blant annet støtter oppfølgingsarbeidet med prioriteringer og forbedringsaktiviteter etter undersøklesen. 

Vi har fulgt anbefalingene fra Rambøll. Vi har avdelinger på tvers av landegrenser, noe som har medført at noen har vært fysisk samlet, mens andre er samlet virtuelt. Alle ansatte har vært involvert i sitt teams arbeid for å finne forbedringspunkter som de trenger å jobbe med over en 6 måneders periode - etter det følger vi opp.

Nicolai Blicher Frederiksen

Sales Director, Nordic Houseware Group


Tillit er nøkkelen

I Danmark er tilliten til selve prosessen, og det faktum at ens svar behandles konfidensielt uten at selskapet kan se individuelle svar, noe som verdsettes utrolig høyt hos de ansatte.

Tilliten til undersøkelsen er imidlertid ikke fullt så høy i de andre landene.

For eksempel, i flere østlige land, er det en større skepsis til om enkeltpersoner faktisk forblir anonyme og hvem som kan få tilgang til den oppgitte informasjonen. Her har Nordic Houseware Group hatt stor nytte av å kunne understreke Rambøll-konsernets stiftelse, globale navn og respekterte omdømme for å skape større tillit blant ansatte.

vignetter_samlet_shared_goals

Intuitiv og enkel å bruke

Nordic Houseware Group opplever at PeopleXact er utrolig brukervennlig. De understreker også at rapporteringen og støtten fra Rambøll er god.

Det har vært en stor fordel for selskapet at de kun måtte oppgi relevant informasjon (som for eksempel navn, e-postadresser, språk, etc.), hvor Rambøll deretter har satt dette opp i systemet. Derfra har selskapet selv kunnet starte selve undersøkelsen.

Houseware Group legger også vekt på muligheten for å kunne tilpasse ønsket språk til de forskjellige respondentene, da de opplever at de får bedre og mer utfyllende svar når ansatte kan svare på sitt eget språk.

Om bruken av PeopleXact sier Nordic Houseware at:

"Det var superenkelt! Rapportene er omfattende og veldig nyttige med gode grafer. Lett forståelig og enklere å jobbe med.".