WCAG

pages_wcag

Gjør målingene dine tilgjengelige for alle

Når du gjør spørreundersøkelsene dine tilgjengelige for alle, øker du svarprosenten og gir alle respondenter en god brukeropplevelse. Dette gjelder også de som for eksempel har nedsatt syn, fargeblindhet eller fysiske funksjonshemninger. 

En høy svarprosent er avgjørende når du spør om respondentenes tilfredshet, trivsel eller holdninger ved hjelp av et spørreskjemasystem. Jo enklere det er å svare, desto høyere blir svarprosenten, og dermed sikrer du at undersøkelsen blir så representativ som mulig. Og det er ganske enkelt - jo flere som svarer, desto bedre blir mulighetene dine for å handle og skape merkbar forandring. 

Visste du imidlertid at opptil 15 prosent av befolkningen har en funksjonshemming som gjør at de må bruke hjelpemidler som skjermlesere for å kunne bruke digitale tilbud som nettsider, dokumenter og spørreundersøkelser, som de du lager i Xact by Rambøll? 

Derfor er det en god idé å være oppmerksom på nett-tilgjengelighet, også når du lager spørreundersøkelser. Og for offentlige nettsteder og applikasjoner er det faktisk pålagt ved lov. 

Den 23. september 2020 ble den eksisterende EU-lovgivningen utvidet, slik at det nå er lovpålagt for alle offentlige nettsteder - både nye og gamle - å følge den internasjonale standarden for nett-tilgjengelighet - WCAG 2.1. Og med hundrevis av kunder - både i offentlig og privat sektor - er vi stolte av å sette standarden for hvordan gjeldende lover og standarder bør etterleves i vår bransje. 

Hva er WCAG 2.1?

 • WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er en internasjonal standard for web-tilgjengelighet som har som formål å gi alle - uavhengig av funksjonshemninger - samme muligheter for tilgang til internett, siden 2008. 
 • Det er World Wide Web Consortium (W3C) som står bak nettveiledningen, som bygger på fire hovedprinsipper, nemlig at nettsider og digitale tjenester skal være: 1) oppfattbare, 2) anvendelige, 3) forståelige og 4) robuste. 
 • WCAG-standarden har blitt løpende oppdatert og revidert, og den nåværende WCAG 2.1 fra 2018 omfatter enda flere spesifikke grupper av funksjonshemninger enn tidligere - og stiller dermed også flere krav. 
 • I 2018 gjorde EU det lovpålagt for alle nye offentlige nettsteder og applikasjoner å oppfylle den oppdaterte WCAG 2.1. Den 23. september 2020 ble denne loven utvidet for også å omfatte eldre nettsteder som tidligere var fritatt.  

   

Hva betyr WCAG for spørreskjemaet ditt?

 • Et spørreskjema - uavhengig av om det er pålagt ved lov eller ikke - bør naturligvis overholde WCAG 2.1-standardene. Som en offentlig institusjon bør du gjøre ditt beste for å sikre lik tilgang til kommunikasjonen din for alle. Dette er selvfølgelig først og fremst for å ivareta innbyggeres rettigheter. Men det betyr også at du får flere svar, mer representative data, bedre innsikt og et sterkere beslutningsgrunnlag. 
 • WCAG-standarden er delt inn i tre nivåer - A, AA og AAA - og EU-loven krever at offentlige nettsteder overholder AA-nivået. Dette innebærer hele 50 retningslinjer som du må følge. .
 • Med Xact by Rambøll kan du imidlertid enkelt gjøre målingene dine tilgjengelige og overholde WCAG 2.1 AA. Vi har sørget for at du kan sette opp spørreskjemaundersøkelser slik at flest mulig - uavhengig av funksjonshemming - kan besvare dem. 
 • Vi har først og fremst prioritert å sikre at det er mulig å lage et spørreskjema som oppfyller WCAG 2.1-kravene 100%. 
 • På grunn av ar SurveyXact er et svært fleksibelt spørreskjemasystem der du som bruker selv designer og setter opp spørreskjemaet ditt, kan du faktisk også enkelt gjøre det motsatte. Det handler i stor grad om dine valg når du bygger spørreskjemaet ditt. Det viktigste er at du tenker deg om og setter deg i respondentenes sted når du setter opp spørreskjemaet ditt. 

De fire prinsippene for tilgjengelighet

WCAG-standardene er bygget rundt fire fokusområder som gjør nettsteder tilgjengelige og brukbare for alle brukere, uavhengig av forutsetninger. 

1. Forståelig
wcag_icon_001_opfattelig

Det skal være enkelt for alle brukere å forstå informasjonen de blir presentert for i et spørreskjema. Dette gjelder både forståelsen av spørsmålene, men spesielt også at alle - inkludert de med nedsatt syn - kan orientere seg i undersøkelsen din. Dette betyr blant annet at all "ikke-tekst" slik som bilder, grafiske elementer og eventuelt lyd- og videoinnhold skal ha en beskrivende tekst, slik at en skjermleser eller annen hjelpeteknologi kan oppfatte det. 

Husk at en visuelt pedagogisk illustrasjon av en pil for å gå videre ikke er til stor nytte hvis respondenten ikke kan se den. 

Alt innhold må derfor være tydelig - både for respondenter med nedsatt syn og de med kognitive utfordringer eller lærevansker - ved hjelp av beskrivende tekst. På den måten kan alle elementer i spørreskjemaet ditt oppfattes av tekniske hjelpemidler som for eksempelvis skjermlesere.  

 
2. Anvendelig

wcag_icon_002_anvendelig

Alle spørreskjemaer bør kunne besvares utelukkende ved hjelp av mus eller tastatur, og det er derfor viktig at det alltid er tydelig hvor på siden du befinner deg for å kunne orientere deg. 

 

3. Forståelig

wcag_icon_003_forstaaelig

Alt innhold i spørreskjemaet ditt bør være så lettforståelig at alle - uavhengig av funksjonshemming - kan forstå og utføre instruksjoner uten ekstra veiledning. Dette kan du sikre ved å være konsistent med navngivelse og beskrivelse av navigasjon og funksjoner. Her handler det også om å være pedagogisk. Hvordan skal respondenten gi svar? Skal man trykke på en spesifikk tast? Og hvordan navigerer man videre etter å ha svart? Forklar alt med enkel og lettfattelig teks

 

4. Robust
wcag_icon_004_robust
I WCAG-sammenheng, betyr robusthet "teknisk kompatibel". Kort sagt betyr det at hele spørreskjemaet - navigasjon, funksjon, innhold osv. - skal støtte vanlige nettlesere og hjelpeteknologi. Det kan derfor være en god idé å unngå spesielle funksjoner som legges til med scripts og kode. 
 

Så hvordan overholder du de fire prinsippene?

Viktigst er det at du holder spørreskjemaet enkelt og bruker våre standardmaler. Hvis du tar utgangspunkt i vår generiske standardmal eller din tilpassede standardmal, er du på god vei for å vær web-tilgjengelig og overholde WCAG 2.1 A

 

For å overholde de fire prinsippene for tilgjengelighet i ditt spørreskjema, bør du følge disse retningslinjene: 

 

  • Beskriv alle bilder med en supplerende tekst, slik at skjermlesere og hjelpeteknologi kan lese dem. 
  • Sørg for at lenker er tydelig beskrevet, slik at respondentene vet hvor de fører til. 
  • Gi klare instruksjoner om hvordan respondentene skal navigere i spørreskjemaet, angi svar og forstå enkelte input-felt og valideringer. Vær pedagogisk og sett deg i respondenters opplevelse.  
  • Unngå rullemenyer (dropdowns) og kreative spørsmålstyper som for eksempel slider eller rangorden, da de ikke lever opp til flere av kriteriene i WCAG. Av den grunn, bør du holde deg til de valgliste spørsmålsformatene. 
  • Vær oppmerksom på fontstørrelse og kontrastforhold. Transparente bakgrunner og lyser farger kan se veldig lekkert ut, men kan være svært vanskelig for respondenter med nedsatt syn å lese. Hold deg derfor til våre standardmaler hvor du er sikret de rette kontrastforholdene.  
  • Hold deg generelt til våre standardmaler, dersom du benytter deg av spesielle scripts og lignende, er det ikke sikkert at disse kan leses av en skjermleser eller annen hjelpeteknologi.  
Når det gjelder spørsmålstyper, anbefaler vi følgende: 
  • Kategorispørsmål 
  • Batterispørsmål 
  • Tekstfelt 
  • Kommentarfelt 
  • Tallfelt 
  • Brødtekster 
  • Du kan også bruke Xact sine standardsmilefjes i batterispørsmål og kategorispørsmål 
 

Skal private virksomheter også overholde WCAG? ?

Ja og nei. Det er ikke lovpålagt for private virksomheter å overholde WCAG 2.1 AA. Det utstedes ingen bøter - verken fra EU eller W3C - uansett hvor utilgjengelig en bedrifts nettside eller spørreskjema er. 

Men det er god praksis å sette seg i respondentens sted. Uansett formålet med datainnsamlingen, er en høy svarprosent å foretrekke. Samtidig har private virksomheter også et samfunnsansvar å oppfylle - og i dette tilfellet er det til og med relativt enkelt. Til slutt er det ikke utenkelig at WCAG-kravene på et tidspunkt også blir lovpålagt for private næringsliv. Så hvorfor ikke være forut? 

Vil du vite mer?

Du er velkommen til å kontakte leder i Stakeholder Intelligence, Ulrik Risbøl Lange, hvis du ønsker å få mer informasjon om hvordan du kan øke tilgjengeligheten i dine målinger.

url_small

Ulrik Risbøl Lange

Manager

+45 51 61 78 19

url@ramboll.com