Om oss

DSC03396

Xact by Rambøll – Stakeholder Intelligence

I over 20 år har vi hjulpet våre kunder med å samle inn kunnskap om deres interessenter - kunder, innbyggere, kolleger, aksjonærer, brukere, pasienter og studenter. Denne innsikten har dannet grunnlaget for endringer i selskaper, institusjoner, organisasjoner og samfunnet.

Hvis du noen gang har svart på en spørreundersøkelse, er det stor sannsynlighet for at du har blitt kjent med SurveyXact, spørreskjemaverktøyet.

SurveyXact har lenge vært markedsledende innen surveyløsninger, og i dag sendes det ut en undersøkelse via SurveyXact hvert 5. minutt.

Men Xact by Rambøll er mer enn SurveyXact - mer enn et spørreskjemaverktøy. I dag omfatter Xact-familien en rekke løsninger som hjelper offentlige og private bedrifter med å tilrettelegge for datainnsamling, analysere data, samt omgjøring av dataen til konkrete handlinger og endring som utgjør en forskjell.

Vi kaller det Stakeholder Intelligence - Innsikt om de som er viktige for deg og din virksomhet

illustration-11

Stakeholder intelligence handler om å tilegne seg, presentere og bruke innsikt om relevante interessenter på riktig tidspunkt.

Med Xact by Rambøll får du markedets beste løsninger for å selv samle inn kunnskap om dine interessenter - her og nå. Men Stakeholder Intelligence er mer enn enkeltstående undersøkelser. Endring skjer når datainnsamling og analyse settes inn i en større kontekst og støtter forretningsstrategien - også om fem år. Derfor omfatter Stakeholder Intelligence, gjennom Xact by Rambøll, alt fra store årlige målinger av for eksempel medarbeiderengasjement og hyppige pulsmålinger, til innsikt i kundefrafall eller NPS (Net Promoter Score), til selvvurderingsverktøy der bedrifter for eksempel kan se hvordan deres arbeid relaterer seg til FNs bærekraftsmål.

Innenfor Stakeholder Intelligence sitter vi på ekspertise innen en rekke bransjer og sektorer, og med vår erfaring, ekspertise og tilstedeværelse i fire land, sammensetter vi alltid et prosjektteam som støtter dine behov, ditt marked og ditt mål.

Bærekraftig bedrift, bærekraftig endring

Som en del av Rambøll forplikter vi oss til å redusere vår klimapåvirkning, bidra til et sammenhengende samfunn med like rettigheter og muligheter for alle, og fremme en kultur som bygger på kvalitet, trivsel og like muligheter for alle våre ansatte. Vi støtter EDI - Equality, Diversity and Inclusion - i våre ansettelsesprosesser. Ikke fordi vi må, men fordi det gir mening - for oss og for verden rundt oss.

Vi tar vår rolle i samfunnet på alvor. Både som et selskap, men også som det verktøyet for endring som vi er. Vi vet at våre løsninger kan ha stor innvirkning på hvordan samfunnsinstitusjoner og bedrifter strukturerer sine tilbud til samfunnet og dets mennesker. Derfor er etikk og bærekraft alltid en del av våre vurderinger når vi utvikler og selger våre løsninger.

Historien: Fra motorrommet til brukervennlige "gjør-det-selv" løsninger

Opprinnelig var det ikke meningen at Xact by Rambøll skulle være lisensbaserte "gjør-det-selv" løsninger.

Motoren i Xact by Rambøll ble utviklet for å skape den kunnskapen vi har behov for når vi gir råd til Rambølls kunder. Likevel viste verktøyet seg raskt å være så effektivt, fleksibelt og brukervennlig at vi begynte å dele plattformen med kundene. Dermed så SurveyXact dagens lys - navnet på vårt første produkt og samtidig navnet på selskapet og konsulentvirksomheten vi etablerte.

SurveyXact utviklet seg over årene til å bli det foretrukne undersøkelsesverktøyet for en rekke forskjellige danske bedrifter og organisasjoner, og i dag er det bare få danske kommuner som ikke bruker SurveyXact eller en annen løsning fra Xact by Rambøll. I de påfølgende årene krysset vi også landegrensene til resten av Norden og til Tyskland.

SurveyXact har vært i kontinuerlig utvikling, og i 2018 utvidet vi produktfamilien med først PeopleXact og deretter EngageXact. Begge disse er direkte svar på våre kunders etterspørsel. Nå har vi samlet alle tre løsningene under navnet Xact by Rambøll, og sammen gir det våre kunder en kraftig verktøykasse for å skape kunnskap for endring.

Vi ser frem til å utvide Xact-familien med enda flere innovative "stakeholder intelligence" løsninger - som vi er faktisk allerede godt i gang.