Videoguider

service_videoguides

Få hjelp til de vanligste oppgavene i Xact

Noen ting blir enklere når du ser det med egne øyne. Vi produserer kontinuerlig nye videoguider som tar deg gjennom de vanligste prosessene i Xact-løsningene.

Se hvordan du oppretter spørreskjemaer, få hjelp med aktivering og håndtering av brukere, og mye, mye mer.

SurveyXact Videoguider

1. Brukerstyring
I denne videoen guider vi deg gjennom brukerstyring og brukerroller i SurveyXact. Vi gir en gjennomgang av "Brukere"-fanen og viser blant annet hvordan du fordeler ulike rettigheter i organisasjonen, samt hvordan man kan tildele tilganger til flere undersøkelser samtidig.
2. Kom godt i gang med din første undersøkelse
Som tittelen tilsier, hjelper denne videoen deg godt i gang med din første undersøkelse. Her får du oversikt over de tre fanene i SurveyXact – Spørreskjema, Datainnsamling og Analyse, samt hvordan man oppretter en undersøkelse og gir andre brukere tilgang til undersøkelser.
3. Opprettelse av spørreskjema
Denne videoen guider deg gjennom opprettelsen av selve spørreskjema, og viser en rekke av funksjonene og mulighetene som finnes i SurveyXact – blant annet spørsmålstyper og valideringsregler.
4. Bakgrunnsskjema
I denne videoen viser vi hvordan man oppretter spørsmål i bakgrunnsskjema i SurveyXact. De spørsmål du oppretter i bakgrunnsskjema kan ha stor betydning for etterfølgende analyse av innsamlede svar i en undersøkelse.
5. Aktiveringer

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan man jobber med funksjonen "aktiveringer" i SurveyXact. Vi viser hvordan du lager "stier" i spørreskjema ved å skjule/vise spesifikke spørsmål for bestemte respondenter, og sender respondenter som besvarer samme skjema i ulike retninger – på bakgrunn av hva de har svart.

Tips: Aktiveringer kan også lages på bakgrunn av data som er importert i bakgrunnsskjema.

6. Selvopprettelse
Selvopprettelse brukes dersom man ikke har informasjon som e-post, telefonnummer eller adresse på sine respondenter på forhånd. Respondentene oppretter seg selv når de svarer på spørreskjema. Denne videoen viser hvordan man aktiverer selvopprettelse for datainnsamling.
7. Opprettelse av respondenter
I denne videoen viser vi hvordan respondenter opprettes under fanen "Datainnsamling", dersom man eksempelvis ikke benytter selvopprettelseslenke. Du får en kort gjennomgang av de ulike distribusjonskanalene, samt import av respondenter via CSV-fil. Ved å importere dine respondenter kan du velge hvilken bakgrunnsinformasjon du ønsker å importere for dine respondenter på forhånd. Denne informasjonen opprettes som spørsmål i bakgrunnsskjema før importen.
8. Utsendelse via e-post
I denne videoen gjennomgår vi utsendelse av spørreskjemaer. Du får en gjennomgang av de ulike e-postmalene, samt hvordan man velger hvilke respondenter spørreskjema skal sendes til. Videre viser vi hvordan utsendelser kan automatiseres ved oppsett av en tidsplan – dette viser vi mot slutten av videoen.
9. Anonymisering av persondata
I denne videoen gir vi en gjennomgang av hvordan man med funksjonen "anonymiser" i datainnsamlingsmodulen kan slette persondata fra en undersøkelse. Denne funksjonen er spesielt relevant med hensyn til å overholde kravene i GDPR, og er spesielt viktig i de tilfeller der en respondent ønsker å få sine data slettet etter undersøkelsen er gjennomført. Når man bruker anonymiser-funksjonen er det ikke lenger mulig å koble svar til spesifikke respondenter.
10. Introduksjon til dashbord
Dashboard hjelper deg med å presentere dataene dine på en rask, enkel og tydelig måte. I denne videoen får du en innføring i hvordan du setter inn figurer og tilpasser dashboardets layout.
11. Opprett filtre og sammenligninger
I dashboards kan du jobbe med filtre og sammenligninger. Et filter lar deg bestemme nøyaktig hvilke data som skal fremvises. Og med sammenligninger kan du sammenligne figurens resultater med andre data
12. Opprett flere sider
Når du jobber med dashboards, kan du legge til flere sider og koblinger mellom sidene. Denne videoen viser deg hvordan du oppretter og navngir sider, og hvordan du tilpasser visningen for leseren.
13. Deling av dashbordet
Denne videoen viser hvordan du deler dashboardet. Du kan dele dashboardet med utvalgte personer eller opprette en offentlig lenke som man kan få tilgang til via en browser.
14. Introduksjon til rapporter

Rapporter gjør det enkelt å forstå dataen din. I denne videoen får du en introduksjon til hvordan du setter inn figurer og tilpasser layoutet i rapporten din.

15. Arbeid med oversiktsrapporter
Oversiktsrapporter kan brukes til å gi en kjapp oversikt over undersøkelsesresultatene dine. I denne videoen viser vi deg hvordan du kan opprette en oversiktsrapport over resultatene dine.
16. Arbeid med filtre og sammenligninger
Du kan benytte filtre og sammenligninger i rapporter. Et filter gir deg mulighet til å bestemme hvilken data som skal fremvises i en figur eller rapport. Med sammenligninger kan du sammenligne figurenes resultater direkte med andre resultater.
17. Arbeid med underrapporter
Når du har laget ferdig din hovedrapport, kan du velge å lage underrapporter basert på denne. Denne videoen viser hvordan du kan lage  underrapporterfra f.eks. ut fra avdelinger, produkter, ledere eller lignende.
18. Deling og eksport av rapporter
Denne videoen viser hvordan du deler din rapport. Du kan dele din rapport med utvalgte personer eller via en offentlig lenke som alle med tilgang på lenken kan åpne i nettleseren sin. Du kan også selvfølgelig  eksportere dine rapporter i flere ulike formater.