Xact undersøkelsesmal 
Medlemsundersøkelse

DSC03633

Gjennomfør profesjonelle medlemsundersøkelser

Malen for medlemsundersøkelser for fagforeninger, interesseorganisasjoner og andre medlemsorganisasjoner er basert på vår lange erfaring med små og store medlemsundersøkelser for kunder på tvers av områder, bransjer og sektorer. Malen er ment å være et utgangspunkt der det meste av innholdet vil være relevant for de fleste medlemsorganisasjoner.

Temaer og spørsmål

Malen inneholder spørsmål om:
  • Tilfredshet
  • Omdømme
  • Motivasjon
  • Kommunikasjon
  • Kontakt
  • Medlemsfordeler
  • Prioriteringer

Dette vet vi av erfaring er temaer som de fleste har nytte av å avdekke for å kunne drive forbedringsarbeid i sin organisasjon, og dermed forbedre attraktiviteten for sine medlemmer.

Spørsmålene er også “tidløse” slik at de egner seg til å kunne måles over tid for å avdekke utvikling og trender.

articles_NO_psykologisk_trygghet

Spørsmålsform og svarskala

Mange av spørsmålene er utformet slik at respondentene vurderer sin opplevelse av noe. Vi anbefaler i disse tilfellene en svarskala som både er enkel for respondentene å forholde seg til, og som gir resultater som er enkle å tolke.

En 5-punkts skala er intuitiv å ta stilling til for respondentene, og muliggjør statistiske analyser, se neste avsnitt.

Vi anbefaler en så enkel oppbygning som mulig der flere spørsmål har lignende form og skala. Selv om alternativene kan ha forskjellig ordlyd, har de til felles at de er 5-punkts skalaer der 1 er negativt og 5 er positivt. Dette gjør både deltakelse og analyse og tolkning enkelt.

Undersøkelsen inneholder også andre spørsmålsformer, med både Ja/Nei-spørsmål, spørsmål der respondenten blir bedt om å prioritere mellom forskjellige områder, og åpne spørsmål.

articles_valg

Åpent spørsmål

I mange tilfeller er det hensiktsmessig å gi respondentene mulighet til å gi åpne tilbakemeldinger. Slike åpne spørsmål kan gi verdifull innsikt, og supplerer de kvantitative resultatene på en god måte.

Merk at dersom man ikke vil ha kapasitet til å tolke og forholde seg til åpne kommentarer, bør det heller ikke inkluderes.

Åpne kommentarer kan innebære en viss risiko når det kommer til personvern. Bruk av åpne kommentarfelt bør derfor innledes med en oppfordring om å ikke oppgi identifiserende informasjon om seg selv eller andre.

Åpne spørsmål bør være frivillig å svare på. Innsikt fra åpne spørsmål bør alltid tolkes som noe kvalitativt, og ikke nødvendigvis representativt for hele målgruppen.

Hvordan får jeg tilgang til undersøkelsesmalen?

Når du oppretter en ny undersøkelse i Xact kan du opprette en tom undersøkelse, velge en av din virksomhets forhåndsdefinerte grafiske maler, eller en Xact-mal.

Du kan opprette nye undersøkelser på to måter.

Opprett undersøkelse under Hjem

1. Klikk på Opprett når du er på Hjemområdet.

mal_1

2. Velg Undersøkelsesmal.

mal_2

3. Skriv inn navnet på undersøkelsen, velg plassering i mappestrukturen og klikk Opprett.

mal_3

4. Du kan nå ta i bruk undersøkelsesmalen.

mal_4

 

Opprett undersøkelse i fanen Undersøkelser

1. Klikk på Opprett undersøkelse, når du er i fanen Undersøkelser. Velg din mal fra listen.

mal_4

2. Skriv inn undersøkelses navn og klikk Enter.

mal_5

3. Du kan nå ta i bruk undersøkelsesmalen.

Hvordan bruker jeg undersøkelsmalen?

Spørreskjema

Du redigerer undersøkelsen på samme måte som du ville ha gjort i en vanlig undersøkelse.

I spørreskjemaredigereren kan du oppdatere til deres virksomhets navn på relevante steder, samt informasjonstekster. I noen spørsmål kan du legge til virksomhetens navn. 

Du kan selvsagt legge til egendefinerte spørsmål, endre de eksisterende og fjerne spørsmål dere ikke trenger.

Datainnsamling

Du distribuerer undersøkelsen som du skulle ha gjort i en vanlig undersøkelse. Dette vil si at du oppretter den bakgrunnsinformasjonen du trenger for å kunne få resultatfremstillinger som dekker deres behov.

Rapportering 

I fanen Presentasjon ligger det en ferdig rapport som du kan ta utgangspunkt i.

Dersom du har gjort endringer i spørreskjema kan det være du må slette tomme spørsmål eller legge til egendefinerte spørsmål. 

Vi anbefaler at du eksporterer rapporten til PDF-format.

mal_7

Oppfølging av resultater

1. Undersøke og kartlegge

2. Analysere styrker og svakheter

3. Iverksette tiltak

4. Vurdere resultatet av arbeidet

Generell veiledning
vignetter_samlet_visual_data

Har du spørsmål?