SurveyXact-webinarer

Vi tilbyr nå månedlige SurveyXact-webinarer

Vår kunde- og brukerundersøkelse viser at webinar er det foretrukne opplæringsformatet, nest etter kurs. Vi lytter til deres innspill, og øker nå webinarfrekvensen.

Fra februar vil vi tilby månedlige webinarer på ca. 35 minutter hvor vi tar for oss forskjellige tematikker. Har du ikke mulighet å delta, vil du kunne bestille et opptak av webinaret.

Det er helt gratis å delta. 

Du finner mer informasjon om hvert webinar under, samt påmeldingslenker.

Rapporter i dynamiske dashbord

I SurveyXact har du tilgang til å analysere data fra dine undersøkelser i to ulike formater: rapporter og dashbords. Dashbord er en rent digital rapporteringsform hvor hensikten er å tydelig formidle innsikt i sanntid, og gi leseren mulighet for å selv kunne bruke resultatene på en verdiskapende måte.

I dette webinar ser vi på hvordan dashbord kan brukes for å forbedre din virksomhets digitale rapporteringsarbeid, og erstatte eller komplementere de mer tradisjonelle rapportene.

Vi går igjennom:
 • Hva er dashbordrapportering og når egner det seg?
 • Opprett og tilpass ditt dashbord
 • Figurtyper, fremvisningsfunksjoner og filter
 • Sammenligning av resultater mellom ulike datakilder og grupper
 • Dele dashbord
vignetter_samlet_visual_data
Tidspunkt: 11. juni, kl. 09.00-09.45

Webinaret passer deg som ikke er kjent med dashbordrapportering i SurveyXact, eller deg som har kjennskap, men som ønsker å få inspirasjon til hvordan dashbord kan brukes.

GDPR med SurveyXact

Som Xact-bruker vil du sannsynligvis behandle persondata om din organisasjons interessenter. Det kan være innbyggere, elever, medarbeidere, pasienter, medlemmer, kunder, eller en helt annen målgruppe. Det behandling av persondata på tvers av kategorier av registrerte har til felles, er at behandlingen må leve opp til kravene den gjeldende personvernlovgivningen stiller.

I praksis betyr dette at du som Xact-bruker må være bevisst på hvordan du behandler dataen du samler inn og oppbevarer i systemet. Det kan virke uoversiktlig å navigere blant de plikter du som Xact-bruker har. Vi ønsker å gjøre det mer tydelig for deg hvilket ansvar du har, hvilket ansvar Rambøll har, og hvilke tekniske løsninger SurveyXact har for å hjelpe deg å behandle persondata på en forsvarlig måte. Derfor inviterer vi til et webinar om akkurat det.

Vi går igjennom:
 • Hva er persondata og GDPR?
 • Din rolle som behandlingsansvarlig og vår rolle som databehandler
 • GDPR-funksjoner i SurveyXact
 • Ofte stilte spørsmål om behandling av persondata i SurveyXact

Vi ønsker å minne om at du finner informasjon om GDPR i Xact på vår nettside.

Webinaret passer for deg som ønsker mer informasjon om ditt ansvar som Xact-bruker og funksjonaliteten i SurveyXact som hjelper deg å oppfylle dette ansvar.

security
Gikk du glipp av webinaret?
Flaks at du kan bestille et opptak her!

Undersøkelsesmaler i SurveyXact

Ta i bruk SurveyXacts malverk for å lage profesjonelle undersøkelser.

Xact tilbyr ikke bare markedets ledende IT-plattformer for innsamling og analyse av intressentinnsikt - vi har også et arsenal av skarpe konsulenter. Våre konsulenter arbeider daglig med å bistå virksomheter på tvers av områder, bransjer og sektorer med å samle inn verdifull kunnskap som kan styrkerelasjonen med deres intressenter.

Våre maler gir tilgang til:
 • Et ferdig programmert spørreskjema

 • Grafisk layout

 • Forhåndsdefinerte informasjons- og invitasjonstekster

 • Ferdig rapportmal
 • Informasjonsskriv om undersøkelsens oppbygging og faglige bakteppe
vignetter_samlet_completed

Gikk du glipp av webinaret?

Flaks at du kan bestille et opptak her!

Hvordan lage gode rapporter?

Rambølls konsulenter lager årlig et stort antall analsyer og rapporter, til en rekke forskjellige kunder.

For at du som SurveyXact-bruker skal få enda mer ut av bruken av systemet, arrangerte vi et webinar, hvor vi delte veiledende prinsipper for rapportering av spørreundersøkelser. 

 

Vi går igjennom:  
 • Tilpasning til målgruppe
 • Valg av rapporteringsformat - rapport eller dashbord
 • Rapportens struktur og rekkefølge
 • Valg av figurtyper
 • Fargebruk i visuelle fremstillinger
 • Fremstilling av sammenligninge
vignetter_samlet_data_report

Gikk du glipp av webinaret?

Flaks at du kan bestille et opptak her!

Kom i gang med pulsundersøkelser

Har du tilstrekkelig innsikt i hvordan dine ansattes trivsel og engasjement utvikler seg over tid?

Pulsmålinger gir hyppigere innsikt i hvordan endringer i arbeidsmiljøet påvirker medarbeidernes hverdag, som i neste omgang har en effekt på både trivsel, produktivitet og engasjement. Pulsmålinger gir ledere og organisasjoner muligheten til å løpende overvåke endringer og raskt agere på oppståtte utfordringer.

Ønker du å komme i gang med pulsmålinger, men vet ikke helt hvor du skal starte? 

I dette webinaret sikter vi på å bidra med kunnskapen du trenger for komme i gang, eller videreføre arbeidet med pulsmålinger på en god måte i din organisasjon. 

Vi går igjennom:
 • Hva er fordelene og fallgruvene ved pulsmålinger?
 • Hvor ofte skal du gjennomføre pulsmålinger?
 • Hvordan skal du følge opp resultatene?
vignetter_samlet_PULS_monitor
Gikk du glipp av webinaret?
Flaks at du kan bestille et opptak her!

Rapporteringsmuligheter og sammenligning av resultater

Din SurveyXact-undersøkelse er nettopp avsluttet. Hva nå?

I SurveyXact har du tilgang til kraftfulle og brukervennlige analyse- og rapporteringsmuligheter. I dette webinar gjennomgår vi rapporteringsverktøyet, og retter et ekstra fokus på sammenligning av resultater, slik at du enkelt kan lage rapporter som tydelig formidler innsikt.

Det er mange grunner til å sammenligne resultater. Det kan være nyttig å følge historisk utvikling, generere avdelingsviserapporter eller analysere forskjeller mellom ulike grupper. Med kjennskap til sammenligningsmulighetene håper vi at du og dine interessenter kan få enda mer verdi ut av SurveyXact-rapportene.

Vi går igjennom:
 • Innføring i rapporteringsplattform og rapportbygger
 • Analysemetoder for ulike typer sammenligninger
 • Sammenligning av resultat fra to eller flere datakilder, ved bruk av samleanalyse og benchmark
 • Inndeling av variabler for å avdekke sammenheng mellom resultat
 • Hvordan lage underrapporter for ulike grupper
vignetter_samlet_succes_factors
Gikk du glipp av webinaret?

Flaks at du kan bestille et opptak her!

Medarbeiderundersøkelsen - et verktøy for akademisk arbeid eller praktiske uviklingsprosesser?

Hvorfor kartlegger vi egentlig arbeidsmiljøet? 

Svaret ditt på dette er kanskje fordi vi må, fordi vi bør eller fordi det er nyttig. Dette webinaret gir deg svar på hva en medarbeiderundersøkelse er, hvilke prinsipper undersøkelsensen bør inkludere og hva vi heslt bør unngå. Medarbeiderundersøkelsen ligger midt i skjæringspunktet mellom virksomhetsstyring og lokal utvikling, og av den grunn  rettes også søkelyset mot hvordan man kan få en evidensbasert medarbeiderundersøkelse til å fungere i praksis.

Vi går igjennom: 
 • Hvorfor gjennomføre medarbeiderundersøkelser?
 • Hva er en medarbeiderundersøkelse?
 • Hvordan få en evidensbasert undersøkelse til å fungere i praksis?
 • Hvordan kan et teknisk system bidra i oppfølging og lederstøtte?
 • Kundecase: Kultur- og likestillingsdepartementet
vignetter_samlet_shared_goals

Gikk du glipp av webinaret?

Flaks at du kan bestille et opptak her!

Exitundersøkelsen - Hvorfor forlater ansatte organisasjonen din?

Å beholde ansatte reduserer personalomsetningskostnadene og bidrar til økonomisk stabilitet. I tillegg er bevaring viktig for å bygge et sterkt og engasjert team. Nettopp derfor spiller exitundersøkelser en nøkkelrolle i å skifte fokus fra rekruttering til fastholdelse av dine ansatte. 

I arbeidet med dette, gir exitundersøkelser deg innsikt i årsakene til ansattes oppsigelsesgrunnlag, og gir mulighet til å proaktivt ta opp problemer og forbedre arbeidsmiljøet. 

Vi går igjennom:
 • Hva litteraturen sier om hvorfor ansatte ønsker å slutte i jobben
 • Kampen om talentene
 • Kundecase: Hvordan arbeider Statsbygg med sluttårsaker?
 • Hvordan skape innsikt
vignetter_samlet_Onboarding_and_exit_002

Gikk du glipp av webinaret?

Flaks at du kan bestille et opptak her!

Hvordan arbeide med bakgrunnsopplysninger i SurveyXact?

Ofte har man opplysninger om respondentene sine i forkant av en undersøkelse. Det kan være informasjon om alder, ansiennitet, geografi, avdelingstilhørighet, bransjetilhørighet, eller noe helt annet. Det er flere grunner til at det er nyttig å benytte disse opplysningene som bakgrunnsdata. Det gir deg større analysemuligheter, uten at respondenten må svare på flere spørsmål.

Vi ønsker derfor å invitere deg til et webinar hvor du kan styrke dine kunnskaper om distribusjon av undersøkelser og respondenthåndtering.

Vi går igjennom:
 • Fordeler med bruk av bakgrunnsskjema
 • Ting å tenke på
 • Tilpassing av bakgrunnsskjema og importfil
 • Distribusjon av undersøkelser med bakgrunnsdata
 • Bruk av bakgrunnsopplysninger i analyser
vignetter_samlet_diversity_and_inclusion
Tidspunkt: 16. april, kl. 09.00-09.45

Webinaret passer for deg som ikke har arbeidet med respondentimport med bakgrunnsopplysninger før, eller deg som ønsker å friske opp dine kunnskaper.

Nyttige funksjoner for din undersøkelse

Du kjenner sannsynligvis til hvordan du oppretter et spørreskjema, sender det ut og henter ut rapporter. Men er du kjent med hvordan du kan arbeide med logikk i spørreskjemaet, hvordan du kan skreddersy respondentopplevelsen og undersøkelsens utseende, eller hvordan du kan opprette automatiske e-postebekreftelser?

Vi ønsker å invitere til et webinar hvor du får en innføring i avanserte funksjoner som kan gjøre din tidsbruk mer effektiv og din undersøkelse enda mer brukervennlig og profesjonell.

Vi går igjennom:
 • Sett inn spørreskjema fra tekst
 • Bruk av logikk i spørreskjema (aktiveringer og valideringer)
 • Referanser i spørreskjema
 • Layout og utseende
 • Notifikasjoner
 • Videresend etter siste side
vignetter_samlet_engineering_team
Tidspunkt: 07. mai, kl. 09.00-09.45

Dersom du ønsker å fordype deg i funksjonaliteten i SurveyXact anbefaler vi dette webinar. Det passer både for deg som er nybegynner eller erfaren bruker.