Kursevalueringer – forstå deltakerne

Last ned vår sjekkliste for kursevalueringer med SurveyXact.

Hvordan gikk egentlig kurset? Dette er et spørsmål som de fleste kursholdere sitter igjen med etter at de har holdt kurs.  

Presenterte du enkelte temaer litt for fort? Fungerte teknikken som den skulle? Fikk deltakerne faktisk noe ut av kurset, eller telte de minuttene til du sluttet å snakke? Og hva med presentasjonen din, var det for grunnleggende, åpenbar eller forvirrende?  
 
Du kan bli klokere på alt dette dersom du gjør kursevalueringer etter kurset.  

Hva er en kursevaluering?

Kursevalueringer er vurderinger der kursdeltakere eller studenter inviteres til å dele sine tanker, meninger og erfaringer om et kurs eller utdanningsprogram.

Evalueringene kan gjøres på forskjellige tidspunkter, for eksempel etter slutten av en undervisningstime eller i etterkant av hele kurset. Hensikten er å samle informasjon om hva som fungerer bra og hva som kan forbedres.  

 

Bruk SurveyXact til å gjennomføre kursvurderinger.

Les mer om SurveyXact her.

Evaluering som en naturlig del av kurset

Å holde et kurs er som å opptre på en scene. Den første gangen kan være nervepirrende, men som ethvert godt show krever det konstant forbedringsfokus. Det handler ikke bare om å gjenta det samme manuset om og om igjen, men om å finjustere og forbedre det kontinuerlig.  

Så det er ikke en engangssak å forberede et kurs, spesielt hvis du holder samme kurs flere ganger. Det krever innsats å utvikle kursmaterialet og finpusse presentasjonsferdighetene dine. Men du bør også integrere en kursevaluering som en viktig del av prosessen med å utarbeide et kurs.  

Evalueringer gir deg innsikt i hvordan kurset ble mottatt, og det åpner for å gjennomføre nødvendige endringer slik at det forblir relevant uansett hvor mange ganger kurset holdes. 

Last ned vår sjekkliste for kursevalueringer

I denne e-boken kan du lese alle våre tips og triks for å lage kursevalueringer som gir innsikt for endring.

Last ned her 

 

E-bog_kursusevalueringer_cover

Fordeler ved å gjennomføre kursevalueringer

Det er flere fordeler ved å gjennomføre kursevalueringer:  

 

Tilbakemeldinger:   

En av de mest åpenbare fordelene med kursevalueringer er de verdifulle tilbakemeldingene de genererer. Kursdeltakernes perspektiver på undervisningen, materiellet og læringsmiljø gir lærerne en unik innsikt i hva som fungerer bra og hva som kan forbedres. Disse ufiltrerte innspillene fra deltakerne muliggjør en målrettet tilpasning av undervisningen for å møte kursdeltakernes behov og forventninger. 

 

Blindsoner: 

Kursevalueringer bidrar til å avdekke "blindsoner" i undervisningen. Disse blindsonene refererer til aspekter av kurset som lærere kanskje ikke er klar over, men som har en betydelig innvirkning på deltakernes opplevelse og læring i kurset.  
Ved å identifisere disse blindsonene kan lærere justere områder som trenger forbedring og sikre en mer helhetlig opplevelse. 

 

Styrke omdømmet til organisasjonen: 

En positiv sidegevinst ved kursevalueringer er styrking av organisasjonens omdømme. Når en organisasjon viser forpliktelse til å evaluere og forbedre undervisningen basert på tilbakemeldinger fra kursdeltakere, sender det et tydelig signal om kvalitet og profesjonalitet.  
Et positivt omdømme kan tiltrekke seg flere deltakere og styrke forholdet til nåværende elever, kunder og andre interessenter. 

Trenger du mer inspirasjon og kunnskap om kursevalueringer?

Da er det hjelp å få. I Xact by Rambøll hjelper vi flere ulike organisasjoner, frivillige organisasjoner og bedrifter med å gjennomføre kursevalueringer.  

Kursevaluering er ikke kun et administrativt krav - de er en verdifull ressurs for å forbedre kvaliteten på undervisningen, identifisere blindsoner og styrke organisasjonens omdømme. Ved å ta i bruk disse evalueringene som en del av undervisningsprosessen, kan det skapes et dynamisk læringsmiljø som hele tiden tilpasser seg kursdeltakernes behov og forventninger. 

Per Mangaard Jørgensen

Kundeansvarlig, Medlemsorganisationer

Xact By Rambøll

M +45 51 61 78 82

pemj@ramboll.com

 

 

portrait_circle_PEMJ