Visualiser dine resultater med interaktive dashbords

En spørreundersøkelse kan gi deg uvurderlig kunnskap som kan føre til endringer i din organisasjon – dersom du kan dekode resultatene.

Uprioriterte data i omfattende Excel-ark eller lange rapporter kan ofte skape mer forvirring enn klarhet. Derfor kan du i SurveyXact få resultatene dine fremstilt i et oversiktlig Dashboard der data prioriteres og gjør deg i stand til å handle på din nye kunnskap.

Hva er et dashboard?

Et dashbord er et analyseverktøy som gir deg oversikt over de viktigste dataene dine. Med et dashbord kan du presentere de viktigste dataene fra én undersøkelse, eventuelt inkludere flere datasett for å sammenligne resultater på tvers av undersøkelser. Dashbordet hjelper deg å formidle ditt budskap, og sørger for at du raskt får oversikt slik at du for eksempel kan rapportere nøkkeltall direkte til ledelsen.

vignetter_samlet_dashboard

Datavisualisering gir deg handlingsalternativer

Med noen få klikk kan du lage diagrammer, figurer og lister som visualiserer resultatene fra din undersøkelse i sanntid. Det dynamiske dashbordet holder deg nemlig oppdatert kontinuerlig, slik at du kan se eventuelle utfordringer i sekundet de oppstår. Derfor er Dashbord ideelle for hendelsesbaserte undersøkelser. Dersom din bedrift presterer dårlig på kundetilfredshet, eller deres Net Promoter Score faller, kan du enkelt sporte utviklingen i ditt dashbord og raskt ta grep før problemet utvikler seg.

vignetter_samlet_succes_factors

Dashbord gjør deg i stand til å kontrollere dine nøkkeltall og bevare oversikten over dine KPI’er – det krever ikke at du er analyse- eller IT-ekspert. Se hvordan dashbord fungerer i denne videoen:

coverbillede_dashboard_2021_NO

Profesjonelt design bygget på en brukervennlig plattform

Effektene av et dashbord kan måles etter designet. Måten du presenterer dine data på er avgjørende for om målgruppen forstår tallene dine. De fire grunnleggende elementene i et optimalt dashbord er; innhold, layout, farger og skrifttyper.

Du finner dashbord under Presentasjon-fanen. SurveyXact gir deg tilgang til en rekke designforslag som alle har et profesjonelt utrykk og en layout som oppfyller alle visualiseringsbehov.

Du velger feltene dine selv, slik at du bare får data fra nøyaktig de spørsmålene du trenger. Med et enkelt klikk på et diagram kan du også folde ut datagrunnlaget og dykke ned i individuelle svar.

Du kan sette ditt personlige preg på designet med farger, fonter og logo etter eget ønske. Det brukervennlige designformatet gjør Dashboard til en åpenbar erstatning for klassiske presentasjonsverktøy som PowerPoint.

vignetter_samlet_design_freedom

Del resultatene dine på en sikker måte og overhold GDPR

Du kan dele dine dashbord med relevante interessenter. Hvis du for eksempel ønsker at alle dine ansatte skal få innsikt i dataene, kan du dele en lenke som gir direkte sikkert tilgang til resultatene dine. Det er videre mulig å tidsbegrense tilgangen via lenken. Dersom Dashboardet inneholder sensitive personopplysninger, kan du dele det med kun spesielt utvalgte brukere og dermed overholde GDPR

Har du spørsmål til mulighetene i SurveyXact? Du kan til enhver tid få hjelp og inspirasjon i vårt online kunnskapsunivers, samtidig som vår support sitter klare for å hjelpe deg ved behov.

illustration-4

Er det noe du lurer på?

Kasper Dahl

Product Manager, SurveyXact

Xact By Rambøll

M +45 51 61 74 54

KASD@ramboll.com

LinkedIn

portrait_circle_KASD