Tilvalg:

Automatisering

SurveyXact kan trekke på dataene som ligger i CRM- systemet deres, og automatisk sende ut riktig spørreskjema til rett mottaker – til rett tid.

options_header_automation

La SurveyXact gjørearbeidet for dere

SurveyXact er utviklet for å frembringe nyttig kunnskap for deg og din organisasjon. Men det er ikke alt. Systemet er også utviklet for å kunne hente inn informasjonen på en måte som krever et minimum av arbeid fra din side. Nøkkelordet er automatisering.


SurveyXact vet hvem du bør spørre om hva

Ved hjelp av en API-løsning kan SurveyXact trekke ut data fra eksempelvis CRM- eller BI-systemet deres, og sende riktig spørreskjema til rett mottaker – til rett tid. Hvis CRM-systemet for eksempel viser at dere nettopp har møtt en bestemt kunde, kan det automatisk sende et evalueringsskjema til kunden (utløsermekanisme). Kunden vil også motta en automatisk påminnelse hvis den ikke svarer, og når kunden har svart, sendes data tilbake til CRM-systemet ditt. Alt skjer helt automatisk, uten risiko for menneskelig feil, og med all nødvendig data samlet på ett sted.

På denne måten blir alle utsendelser situasjonsbetinget. Da vil også respondenten oppleve undersøkelsen som mer relevant og sannsynligvis kunne svare mer nøyaktig på spørsmålene. Det gir en høyere svarprosent og mer pålitelige resultater.

Automatisk oppdatering av dine egne systemer (SAP,
Power BI, etc.)

Som nevnt ovenfor, virker automatiseringen også motsatt vei. Det vil si at SurveyXact automatisk kan sende relevante data tilbake til systemene dine, slik som SAP, Salesforce, Navision, Microsoft CRM eller Power BI. Dermed oppdateres systemene deres uten at dere må foreta dere noe.

Produkter og tilvalg

Få vårt hefte med alle Xact-produkter og alternativer her:

Download PDF

Xact_products_options_graphics


Få en personlig demonstrasjon

Vi er klar over at selv den mest avanserte programvaren ikke er mye verdt hvis brukeropplevelsen er uoversiktlig og tungvint.

Heldigvis er vi stolte av vår brukervennlige plattform, og vi vil gjerne vise deg hvordan du enkelt og intuitivt kan skape innsikt for endring og komme nærmere dine interessenter.

Hvis du svarer på noen få spørsmål, kan vi skreddersy en personlig demonstrasjon for deg.