Last ned spørrerammene for onboarding- og exitundersøkelser

Å beholde ansatte kan ikke bare redusere kostnadene ved hyppige ansettelsesprosesser, men det kan også styrke organisasjonskulturen og fremme kontinuitet og kompetanseutvikling blant ansatte. 

For å oppnå dette er det avgjørende å forstå nøkkelfaktorene som påvirker en ansattes beslutning om å forbli i eller forlate en organisasjon. 

Dette kan du gjøre ved å gjennomføre onboarding- og exit-undersøkelser i SurveyXact. 

onboarding_exit_cover

Last ned her 

 

Fyll ut skjemaet og motta de to spørreskjemaene for å komme i gang med onboarding og exit-undersøkelser. 

 

 

 

Hvorfor du bør gjennomflre onboarding- og exitundersøkelser

Onboarding- og exitundersøkelser spiller en nøkkelrolle i å skifte fokus fra rekruttering til å beholde medarbeidere. Onboardingundersøkelser gir innsikt i hvordan ansatte opplever sitt førsteinntrykk av selskapet, noe som kan bidra til å identifisere områder der forbedringer er nødvendig for å øke bevaringen. 

Exit-undersøkelser gir innsikt i årsakene til ansattes slitasje, og gir en mulighet til proaktivt å ta opp problemer og forbedre arbeidsmiljøet. 

vignetter_samlet_Onboarding_and_exit_001

Ønsker du å komme i gang med undersøkelsene?

Ønsker du å komme i gang med undersøkelsene?