Integrer og automatiser dine undersøkelser

Her gir vi tre konkrete eksempler på hvordan samspillet mellom SurveyXact og selskapets andre IT-systemer kan automatiseres og optimaliseres.

Ved hjelp av programvare kan du automatisk overføre informasjon fra for eksempel deres CRM- eller ERP-system til Xacts spørreskjemaer.

Dette betyr mindre manuelt arbeid og mer pålitelige data, du unngår å manuelt opprette nye respondenter i dine løpende undersøkelser eller å trekke innhentet kunnskap manuelt.

Ved å automatisere innsamlingen av kunnskap på denne måten, kan du i stedet bruke ressursene dine på å skape verdi for organisasjonen din basert på den innsamlede kunnskapen.

Slik virker integrasjon og automatisering

API står for 'Application Programming Interface'. REST beskriver det "språket" som Xacts API bruker.

Kort forklart er det en kodebit som muliggjør integrasjon mellom IT-systemer, slik at de automatisk kan utveksle informasjon basert på de kriteriene du har valgt. For eksempel kan en hendelse i lønnssystemet ditt sende et signal til Xact om at en ny medarbeider er blitt opprettet.

Deretter kan Xact selv sørge for at den nye medarbeideren mottar spørsmål om oppstarten i den nye jobben i en forhåndsdefinert periode. Når den nye medarbeideren har besvart spørsmålene, kan du til og med få svarene levert tilbake direkte til ditt eget system - uten at du trenger å gjøre noe.

Les hvordan Jyske Bank bruker SurveyXacts REST-API til at automatisere sine kundemålinger.

Ny e-bok om automatiserte Survey-undersøkelser

Mange bedrifter gjennomfører Survey-undersøkelser med kontinuerlig datainnsamling. For disse kan det ofte være fordelsaktig å automatisere datainnsamlingen ved hjelp av Xacts API-løsning.

Av denne grunn har vi satt sammen en e-bok om emnet, hvor vi gir tre konkrete eksempler på hvordan samspillet mellom Xact og bedriftens øvrige IT-systemer kan automatiseres og optimaliseres.

De tre eksemplene er:

  • Kontinuerlige kundetilfredshetsundersøkelser
  • Aktuelle kursvurderinger
  • Periodiske temperaturmålinger
vignetter_samlet_completed

Hent vår e-bok om automatiserte undersøkelser

Har du spørsmål?

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os, såfremt du har uddybende spørgsmål eller ønsker rådgivning vedrørende mulighederne for at benytte Xacts API-løsning.

Ulrik Risbøl Lange

Salgssjef, Kundeansvarlig 

Xact By Rambøll

M +45 51 61 78 19

url@ramboll.com

LinkedIn

 

 

portrait_circle_URL