E-bok om bruk av SurveyXact til elektroniske valg

Benyt SurveyXact til elektroniske valg

Mange av våre kunder har erfart at SurveyXact er et meget velegnet system for å gjennomføre elektroniske valg, på en sikker og effektiv måte.

Det kan for eksempel være:

  • Valg av ansattrepresentanter til selskapets styre
  • Valg i forbindelse med en generalforsamling
  • Beboervalg i en boligforening

Vi har derfor skrevet en e-bok hvor vi beskriver de forskjellige trinnene i en elektronisk valgprosess med SurveyXact.

vignetter_samlet_confirmation

Hent E-boken om bruk av SurveyXact til elektroniske valg.

Vi beskriver de forskjellige trinnene i en elektronisk valgprosess.

Per Mangaard Jørgensen

Kundeansvarlig, Medlemsorganisasjoner

Xact By Rambøll

M +45 51 61 78 82

pemj@ramboll.com

LinkedIn

 

 

 

portrait_circle_PEMJ