Mål kundetilfredshet og kundelojalitet

I denne artikkelen beskriver vi undersøkelsestypene du kan bruke til å måle kundetilfredshet og kundelojalitet.

Før du begynner å utforme en kundeundersøkelse, må du avklare hva formålet med undersøkelsen er.

Når du gjennomfører en kundetilfredshetsundersøkelse, skiller du mellom to overordnede tilnærminger, som blir bestemt av undersøkelsens formål.  

Er formålet:

  • Ønsket om å bekrefte en hypotese? 
  • Ønsket om å finne ny kunnskap om sin virksomhet?  

Deretter kan du begynne å tenke på om undersøkelsen skal følge den bekreftende eller utforskende tilnærmingen. 
 
Under beskriver vi de to tilnærmingene.

 

1. Den bekreftende tilnærmingen

En bekreftende undersøkelse kan brukes dersom virksomheten har bruk for at få bekreftet eller avkreftet en hypotese.  

Kanskje dere har en magefølelse om hvordan kundene oppfatter en spesifikk tjeneste i organisasjonen deres – og denne fornemmelsen vil dere gjerne ha bekreftet med data før dere investerer i utvikling (eller avvikling) av tjenesten.  

vignetter_samlet_completed

Den utforskende tilnærmingen

En utforskende undersøkelse har som formål å gjøre oss klokere og utvide vår horisont. Tilnærmingen kan brukes dersom dere ønsker å oppdage nye forretningsmuligheter eller trender.  

Ofte vil spørsmålene dreie seg om kundens fremtidige behov i forhold til virksomhetens ytelser og produkter. 

vignetter_samlet_sorting_thoughts

Du kan bruke to ulike undersøkelsestyper for å måle kundetilfredshet

Når du har bestemt deg for om undersøkelsen skal være av bekreftende eller utforskende karakter, eventuelt en blanding mellom de to, bør du ta stilling til tidsperspektivet i undersøkelsen. Ønsker du en årlig eller en hendelsesbasert kundetilfredshetsundersøkelse?

Under kan du lese om fordelene med de to undersøkelsestypene. 

Den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen

Med en årlig kundetilfredshetsundersøkelse får du feedback fra en stor gruppe av kunder. Spørreskjemaet kan omhandle overordnede temaer som strategi, omdømme, kundeservice, priser og produkter, tjenester eller rådgivning. 

Fordeler: Alle deres kunder kan delta. Den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen gir et samlet bilde av kundenes tilfredshet, som kan brukes i arbeidet med strategi og legger grunnlaget for en stabil benchmarking over tid. 

Ulemper: Svarene som er samlet inn gir et øyeblikksbilde, som potensielt blir mer og mer utdatert ettersom tiden går. 

Den hendelsesbaserte kundetilfredshetsundersøkelsen

Den hendelsesbaserte kundetilfredshetsundersøkelsen sendes ut når kunden har vært i kontakt med en eller flere av deres kontaktpunkter. Et eksempel er dersom det er en bank som er avsender, kan kunden bli spurt om: «Hvordan opplevede du rådgivningen med [navnet på bankrådgiver]?». 

Fordeler: Kunden har nettopp vært i kontakt med dere når du stiller kunden spørsmålene, hvilket gir et aktuelt og rettvisende bilde av kundens tilfredshet. Hvis svarene er negative, kan du straks følge opp kundens dårlige opplevelse.   

Ulemper: Den kan være mer ressurskrevende, fordi virksomheten løpende skal forholde seg til nye tall som kommer inn. Dette kan dog unngås ved å ta i bruk helautomatiske løsninger. 

LAST NED VÅR GUIDE TIL KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSER

Vi har skrevet en e-bok som gjør deg i stand til å ta strategiske og operasjonelle beslutninger på faktabasert grunnlag. NET PROMOTOR SCORE

NPS er en målemetodikk som avdekker kundenes vilje til å anbefale selskapet til andre. 

 

_48K6652

NPS måler kundelojalitet

Hvis ditt ønske med undersøkelsen er å vite hvor lojale kundene dine egentlig er, bør du måle Net Promotor Score (NPS) 

Nedenfor kan du lese hva en NPS-måling kan bidra med, og hva du bør huske på når du arbeider med NPS. 

NET PROMOTOR SCORE

Når du støter på spørsmålet ”Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale oss til andre?” er det en virksomhet som gjerne vil vite sin NPS. Metoden bak NPS er både enkelt å ta i bruk, analysere og handle ut fra. NPS kan forutsi hva kundene vil i fremtiden. 

Sammenlignet med den klassiske kundetilfredshetsscoren, hvor du ber kunden om å vurdere hans eller hennes opplevelse av fortiden med virksomheten, ber du i en NPS kunden de ville brukt virksomheten igjen. Forskjellen mellom lojalitet og tilfredshet er at tilfredshet er noe som har vært, mens lojalitet handler om kundenes forventede fremtidige adferd. 

Kunden får med NPS muligheten til å svare på en skala fra 0 (I svært liten grad) til 10 (I svært stor grad). Hvis kunden svarer 9-10 er kunden en meget lojal kunde, også kalt en promotør. 7-8 betraktes som en passivt tilfreds kunde, da kunden ikke har et særlig sterkt bånd til dere og derfor ikke uoppfordret vil anbefale dere til andre. Hvis kunden svarer 0-6 betraktes kunden som illojal og kaldes derfor for en kritiker. NPS-scoren finner man ved å trekke fra prosentandelen som er kritiker (0-6) fra andelen som er promotører (9-10). Du kan se et eksempel nedenfor: 

vignetter_samlet_visual_data

NPS-REGNESTYKKE:

Hvis der er 60 prosent promotører og 20 prosent kritikere, blir regnestykket: 

60 – 20 = 40  

NPS’en blir i dette tilfelle 40. 

NPS måler kundens temperatur, men det gir ingen informasjon om grunnen til det. Av den grunn anbefaler vi, at du innleder spørreskjemaet med 5-10 spørsmål, som etterfølges av NPS-spørsmålet. På den måten kan du følge opp hva en kritiker har svaret på spørsmålene der ledet opp til NPS-spørsmålet. Kanskje finner du ut at det er kundeservicen som kunden har vært utilfreds med – og ved å kjenne til dette svake punktet i deres organisasjon, får dere et grunnlag for å jobbe med nettopp dette. 

Per Mangaard Jørgensen

Kundeansvarlig, Medlemsorganisationer

Xact By Rambøll

M +45 51 61 78 82

pemj@ramboll.com 

LinkedIn

 

 

portrait_circle_PEMJ