Arbeidsmiljøundersøkelser forbedrer det psykiske arbejdsmiljøet

Debatten om krenkelser og sexisme har økt bevisstheten rundt et godt arbejdsmiljø, og verktøyene for å gjøre målrettede tiltak er lett tilgjengelig.

Flemming Lorenz jobber daglig med arbeidsmiljøundersøkelser i Rambøll, særlig med offentlige arbeidsplasser som har utfordringer med arbeidsmiljøet.

Han understreker viktigheten av å benytte arbeidsmiljøundersøkelses-resultatene som utgangspunkt for en åpen samtale på arbeidsplassen.

«Det holder ikke at lederen konstaterer hvor mange ansatte som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller direkte seksuelt krenkende atferd. Det er avgjørende at ledere på alle organisatoriske nivåer opptrer som rollemodeller og skaper rom for dialog rundt hva som er akseptabelt. Videre skal man sentralt i organisasjonen være tydelige på de formelle rammene og konsekvensene dersom de ikke blir fulgt» sier Flemming Lorenz.

Rambøll har helt konkret erfart hvordan en målrettet innsats i løpet av få måneder kan forandre arbeidsmiljøet i organisasjon.

 

 

«Vi gjennomførte en AMU for en organisasjon i staten med ca. 1000 ansatte. Resultatet viste blant annet at 12 % av de ansatte hadde opplevd mobbing det siste året. Organisasjonen satte som mål å redusere andelen til 7 %, som er den eksterne benchmarken for arbeidsplasser i staten. 3 år senere var andelen på kun 5 prosent», forteller Flemming Lorentz.

vignetter_samlet_confirmation

Nettopp oppfølgingen er viktig i en tid med omveltninger, hvor den ene store dagsordenen etter den andre settes. Fra «me too» og seksuell trakassering til økende oppmerksomhet rundt tyranner og psykopater i ledelse. For arbeidsgiver krever det særlig oppmerksomhet fordi dårlig arbeidskultur preger virksomhetens profil og omdømme, både formelt og uformelt.

CASE:

Opplevd mobbing falt fra 12 % til 5 %

Rambøll gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse for en organisasjon i staten med ca. 1000 ansatte.

Organisasjonen kjennetegnes av meget varierte ansattgrupper og ulike kulturer innad i organisasjonen, samt en sjargong som var ganske mangfoldig (f.eks. blant ansatte med henholdsvis kontorarbeid og meget praktiske oppgaver). Arbeidsmiljøundersøkelsen viste blant annet at 12 % av de ansatte hadde opplevd mobbing det siste året (mot ekstern benchmark på 7 % for arbeidsplasser i staten).

Organisasjonen satte som mål å redusere andelen til benchmark-nivået på 7 %. Det ble blant annet, med bistand fra Rambøll, gjennomført en workshop for lederne med fokus på hvordan man håndterer konflikter og uenighet.

Videre med en klar oppfordring til at man i alle enheter løpende informerer om hva som er akseptabelt, slik at det blant alle ledere og ansatte skapes en større grad av bevissthet rundt når vi er i ferd med å bryte hverandres

Helt konkret fikk lederne følgende seks råd:

  1. Vær en god rollemodell. Unngå å mobbe selv, beskytt potensielle ofre og vis de ansatte at du ikke aksepterer mobbing.

  2. Vær åpen i medarbeidersamtalene og lytt etter tegn på mobbing. Ta alltid ansatte på alvor dersom de føler seg dårlig behandlet og velger å fortelle om det.

  3. Lytt til både offeret og mobberen. Dra ikke forhastede konklusjoner. Forsøk å skape en dialog mellom partene.

  4. Grip aktivt inn dersom du registrerer mobbing. Du er medansvarlig hvis du bare lar det skje.

  5. Vis de ansatte at de kan komme til deg med problemer rundt mobbing, og sett offeret i kontakt med andre i organisasjonen som kan tilby hjelp – særlig hvis du ikke selv kan løse problemet.

  6. Følg opp på personalpolitikken og definer om nødvendig lokale spilleregler i samarbeid med de ansatte.


Når det ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse tre år senere, hadde andelen ansatte som hadde opplevd mobbing falt til 5 %, og lå nå et stykke under den eksterne benchmarken for arbeidsplasser i staten.

vignetter_samlet_shared_goals

Hurtigt og intuitivt

Med SurveyXact er du i gang med at blive klogere efter kun få klik, og du har fuld designfrihed over dit spørgeskema og din vidensindsamling. Hele SurveyXact er bygget til at få dig hurtigst muligt i gang med et spørgeskema baseret på gennemtestede spørgsmålstyper, der sikrer det mest pålidelige resultat.

Kort sagt: Du behøver ikke selv være ekspert for at lave en professionel undersøgelse, men der er gode chancer for, at du hurtigt bliver det, når du benytter SurveyXact.