Nyttig informasjon til studenter

Hvis du har tilgang til SurveyXact via studiestedet ditt, kan du her finne svar på ofte stilte spørsmål og en rekke selvhjelps-materiale.

Brukerstøtte

Som student har du ikke tilgang til SurveyXacts support, men vi har laget mange guider som hjelper deg gjennom både grunnleggende og avanserte funksjoner i systemet. 

Du trenger ingen forhåndskunnskap for å gå i gang med SurveyXact. Via hjemmesiden vår har du tilgang til en nettbasert brukermanual for hele systemet som enkelt kan brukes som oppslagsverk via søkefunksjonen. I tillegg har vi en rekke supportartikler og videoguider som grundig gjennomgår de viktigste funksjonene i systemet. Du kan derfor lære om systemets grunnleggende funksjoner, de mer avanserte funksjonene og mulighetene som finnes i rapporteringsverktøyet via hjemmesiden vår. 

Se våre videoguider eller brukerhåndbok for brukerstøtte.

5 gode grunner til å bruke SurveyXact:

  • Systemet er nettbasert og krever ikke at du laster ned et program

  • Veldig brukervennlig

  • Tilgang til en avansert spørreskjemaredigering, som gjør det mulig å jobbe med mer komplekse oppsett.

  • Mulig å generere en resultatrapport for de innsamlede dataene ved ett klikk.

  • Enkelt å eksportere data til for eksempel SPSS, Excel, PowerPoint, etc.

STUDENTER - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Som student har du ikke tilgang til SurveyXacts support, men vi har laget mange guider som hjelper deg gjennom både grunnleggende og avanserte funksjoner i systemet. 

Se våre videoguider eller brukerhåndbok for brukerstøtte.

I tillegg har de fleste utdanningsinstitusjoner en intern støtteenhet eller en analysegruppe i administrasjonen som håndterer henvendelser om brukerstyring eller spørsmål om teknisk oppsett av spørreskjema og rapporter. Det avholdes jevnlig kurs i SurvyXact og noen utdannelsesinstitusjoner holder også kurs i SurveyXact. Ta kontakt med administrasjonen ved ditt studiested eller undersøk mulighetene via skolens hjemmeside.

I SurveyXact kan du enkelt å dele undersøkelsene og rapportene dine med andre studenter fra samme utdanningsinstitusjon som du er tilknyttet.

Få en detaljert oversikt over tilgangsstyring i videoguiden vår om temaet.

Se flere videoguider her.

På samme måte som du kan tildele tilgang til andre SurveyXact-brukere, kan en administratorrettighet også overføres fra en bruker til en annen. Bare målingsadministrator/eier, eller en organisasjonsleder, kan endre administrator for en måling.

Du følger omtrent samme fremgangsmåte som under punktet "2. Kan jeg dele tilgang til en undersøkelse med en medstudent?"

I stedet for å være på fanen "Undersøkelser", må du være under fanen "Brukere"

Trykk på de tre prikkene ved siden av den aktuelle målingen og velg "Endre administrator"

Etter at GDPR trådte i kraft i mai 2018, er det mange nye regler som er viktige å forholde seg til.

Det er f.eks. svært viktig at du er klar over at brukeren din i SurveyXact er personlig og at andre ikke kan låne den. Dersom du ønsker å dele målingen din med en annen student, kan du lese mer under punkt 2. Dersom en respondent ønsker å gjøre det, er du forpliktet til å slette vedkommendes personopplysninger fra undersøkelsen din. Lær mer om anonymisering av persondata i denne videoguiden.

Les mer om hvordan vi forholder oss til GDPR her

Som student er du velkommen til å delta på våre gratiswebinar på lik linje med øvrige brukere. Dersom du ønsker å delta på SurveyXact sine betalte kurs er det selvsagt mulig, gitt at det er ditt studiested eller en annen virksomhet som betaler og faktureres for din deltakelse. 

Det enkelte studiested arrangerer imidlertid ofte egne gratis kurs for studenter, så ta kontakt med administrasjonen eller IT-avdelingen ved din utdannelsesinstitusjon for spørsmål rundt kurs. De vil også kunne gi deg veiledning og tips ved bruk av SurveyXact. 

Videre oppfordrer vi også studenter til å ta en titt på FAQ-spørsmål nummer 1. «Har jeg som student tilgang til support?». Her vil du finne nyttige lenker til hjelpemidler du kan benytte deg av.