Xact undersøkelsesmaler

Bruk våre maler og gjennomfør profesjonelle undersøkelser - malene er tilgjengelig for deg som Xact-bruker

Xact tilbyr ikke bare markedets ledende IT-plattformer for innsamling og analyse av intressentinnsikt - vi har også et arsenal av skarpe konsulenter. Våre konsulenter arbeider daglig med å bistå virksomheter på tvers av områder, bransjer og sektorer med å samle inn verdifull kunnskap som kan styrkerelasjonen med deres intressenter.

Vi har et ønske om at du som Xact-bruker ikke bare skal gjennomføre teknisk prosesjonelle undersøkelser i Xact-plattformen, men også ha et profesjonellt innhold i undersøkelsene, som sikrer data av god kvalitet som du kan handle på. 

Vi lanserer derfor undersøkelsesmaler i SurveyXact, som du kan benytte helt kostnadsfritt.

 

Merk at malene er veiledende og bør tilpasses den enkelte organisasjons behov. Har du behov for ytterligere bistand, står våre konsulenter klare for å hjelpe deg. Ta kontakt med kontakt@surveyxact.no for å høre mer om hvordan vi kan bistå dere. 

De gode spørsmålene

Du kan være trygg på at Rambøll kan utvikle gode spørreskjemaer – uansett tematikk. Som en etablert aktør i markedet for spørreundersøkelser, har vi solid erfaring med utforming av mange forskjellige typer spørreskjemaer.

Et spørreskjema med Rambølls stempel er som regel en kombinasjon av det velprøvde og det skreddersydde.

I en spørreskjemaprosess begynner vi vanligvis med slutten – hva slags innsikt trenger vi for å drive konkret forbedringsarbeid? Denne tankegangen tvinger oss til å luke vekk innganger og vinklinger der det er vanskelig å omsette resultatene til konkrete forbedringstiltak.

vignetter_samlet_completed

Bruk vårt malverk

Du kan nå enkelt opprette undersøkelser med utangspunkt i våre forhåndsdefinerte undersøkelsesmaler.

Ved å bruke en av våre maler får du tilgang til:

  • Et ferdig programmert spørreskjema

  • Grafisk layout

  • Forhåndsdefinerte informasjons- og invitasjonstekster

  • Ferdig rapportmal
  • Informasjonsskriv om undersøkelsens oppbygging og faglige bakteppe
vignetter_samlet_succes_factors

Webinar om Xacts undersøkelsesmaler

SurveyXact avholdt tidligere i år webinar med informasjon om malene for kundeundersøkelser og medlemsundersøkelser.

Webinaret presenterte det faglige bakteppet til malene og gir en innføring i hva malverket inkluderer, og hvordan du bruker malene i praksis.

Bestill webinaret her

Hvilke maler finnes?

Følgende maler er nå tilgjengelig i Xact:

  • Kundeundersøkelser
  • Medlemsundersøkelser
  • Onboardingundersøkelse
  • Exitundersøkelse

I de kommende månedene vil vi lansere maler for andre HR-undersøkelser, som sikkerhetskultur og hybrid arbeidsplass. 

Er du intressert i medarbeider - og pulsundersøkelser? 

Da kan vår skreddersydde HR-plattform være relevant for deg. 

Les mer om PeopleXact

23. mai avholder vi et webinar om våre HR-undersøkelsesmaler hvor vi vil guide deg gjennom de forskjellige undersøkelsenes formål og format. 

Meld deg på vårt webinar om HR-undersøkelsesmaler her

Onboarding- og exitundersøkelser

Malen for deg som arbeider med å utvikle prosesser tilknyttet ansattreisen, følge opp nyansatte og avsluttede ansettelsesforhold. 

Malen er ment som et utgangspunkt som berører de fleste relevante tema tilknyttet onboarding- og exitprosesser.

Kundeundersøkelser

Malen for kundeundersøkelser er basert på vår lange erfaring med små og store kundeundersøkelser for kunder på tvers av produkter/tjenester, bransjer og sektorer.

Malen er ment å være et utgangspunkt der det meste av innholdet vil være relevant for de fleste kunderelasjoner. Malen kan også brukes der kundene i realiteten er brukere mer enn kunder, for eksempel for offentlig tjenester.

Medlemsundersøkelser

Malen for medlemsundersøkelser for fagforeninger, interesseorganisasjoner og andre medlemsorganisasjoner er basert på vår lange erfaring med små og store medlemsundersøkelser for kunder på tvers av områder, bransjer og sektorer.

Malen er ment å være et utgangspunkt der det meste av innholdet vil være relevant for de fleste medlemsorganisasjoner.

Hvordan får jeg tilgang til undersøkelsesmalene?

Når du oppretter en ny undersøkelse i Xact kan du opprette en tom undersøkelse, velge en av din virksomhets forhåndsdefinerte grafiske maler, eller en Xact-mal.

Du kan opprette nye undersøkelser på to måter.

Opprett undersøkelse under Hjem

1. Klikk på Opprett når du er på Hjemområdet.

2. Velg Undersøkelsesmal.

3. Skriv inn navnet på undersøkelsen, velg plassering i mappestrukturen og klikk Opprett.

4. Du kan nå ta i bruk undersøkelsesmalen.

Opprett undersøkelse under Hjem

Klikk på Opprett når du er på Hjemområdet.

mal_1

Velg Undersøkelsesmal.

mal_2

Skriv inn navnet på undersøkelsen, velg plassering i mappestrukturen og klikk Opprett.

mal_3

Opprett undersøkelse i fanen Undersøkelser

1. Klikk på Opprett undersøkelse, når du er i fanen Undersøkelser. Velg din mal fra listen.

2. Skriv inn undersøkelses navn og klikk Enter.

3. Du kan nå ta i bruk undersøkelsesmalen.

Opprett undersøkelsen under Undersøkelser

mal_4

Navngi undersøkelsen og klikk Enter

mal_5

Hvordan bruker jeg undersøkelsmalen?

Spørreskjema

Du redigerer undersøkelsen på samme måte som du ville ha gjort i en vanlig undersøkelse.

I spørreskjemaredigereren kan du oppdatere til deres virksomhets navn på relevante steder, samt informasjonstekster. I noen spørsmål kan du legge til virksomhetens navn. 

Du kan selvsagt legge til egendefinerte spørsmål, endre de eksisterende og fjerne spørsmål dere ikke trenger.

Datainnsamling

Du distribuerer undersøkelsen som du skulle ha gjort i en vanlig undersøkelse. Dette vil si at du oppretter den bakgrunnsinformasjonen du trenger for å kunne få resultatfremstillinger som dekker deres behov.

Rapportering 

I fanen Presentasjon ligger det en ferdig rapport som du kan ta utgangspunkt i.

Dersom du har gjort endringer i spørreskjema kan det være du må slette tomme spørsmål eller legge til egendefinerte spørsmål. 

Vi anbefaler at du eksporterer rapporten til PDF-format.

mal_7

Hva skjer etter datainnsamlingen?

Generelle prinsipper for oppfølging av undersøkelser:

 

1. Undersøke og kartlegge

2. Analysere styrker og svakheter

3. Iverksette tiltak

4. Vurdere resultatet av arbeidet

vignetter_samlet_visual_data

Har du spørsmål?