Guide: Slik kommer du i gang med pulsundersøkelser

Kom godt i gang med pulsundersøkelser

Har dere vurdert å ta skrittet og starte med pulsundersøkelser i organisasjonen deres? 

Nedenfor veileder vi deg gjennom de viktigste trinnene for å begynne med pulsundersøkelser, slik at dere kan skape en arbeidsplass med løpende utvikling av engasjement og trivsel.  

Først og fremst må du definere hvorfor du ønsker å gjennomføre pulsundersøkelser. Er det for å identifisere stressfaktorer? Forbedre arbeidsmiljøet? Øke medarbeiderengasjementet? Styrke strategisk innsatsområder? 

Å ha et klart formål vil veilede deg gjennom prosessen. Det konkrete formålet kan også oppstå som et resultat av resultatene fra deres siste arbeidsmiljø- eller trivselsundersøkelse. 

Velg plattform: Veileder

Når du orienterer deg blant plattform for dine pulsundersøkelser, bør du ta en titt PeopleXact, som er en skreddersydd løsning for engasjements- og trivselsmålinger, arbeidsmiljø- og pulsundersøkelser.

Du får et brukervennlig grensesnitt, handlingsrettede rapporter og muligheten for både interne og eksterne sammenligninger, som effektivt belyser medarbeidertrivsel.

Plattformen er fullt GDPR-sikker og gir deg muligheten til å lage din pulsundersøkelse med bare noen få klikk. 

Hvem skal delta i pulsmålingen?

Puls kjennetegnes av fleksibilitet og formålserettet bruk. Ofte gjennomføres den i hele organisasjonen for å utgjøre oppfølgingsmåling, for å få en avsjekk på at man utviklers seg i riktig retning. Andre ganger gjennomføres den som en lokal kartlegging med en bestemt syklus, for å sette fokus på tematikk som man lokalt skal jobbe aktivit med.  

Vi anbefaler at bruk av puls sees i en helhet og at virksomheten har en sentral strategi på hvordan pulsmålinger kan utgjøre et supplement og en driver for utvikling. Uten en slik felles ramme risikerer man at kartleggingene blir en rekke usystematiske og overlappende undersøkelser som skaper frustrasjon.  

vignetter_samlet_diversity_and_inclusion

Planlegg hyppighet:

Bestem hvor ofte du vil gjennomføre pulsundersøkelser. Frekvensen avhenger av organisasjonens behov og evne til å reagere på resultatene. Ikke mål hyppigere enn du kan handle på resultatene. Det er ikke frekvensen av målinger som skaper måletretthet blant medarbeidere, det er mangel på oppfølging av målingene. Vi anbefaler å starte med lav frekvens og heller øke over tid i takt med at organisasjonen lærer å arbeide med hyppigere målinger. En god start kan for eksempel være å måle 2-4 ganger i året, der en av de fire undersøkelsene er en full engasjementsmåling, som her kalles baseline-målingen. 

Baseline-målingen kan suppleres med 1-3 pulsmålinger i løpet av året, for eksempel kvartals- eller halvårsmålinger. I et slikt design kan pulsmålinger brukes til å følge opp innsatsområder som er identifisert ved baseline-målingen, og gripe inn der det fremdeles er utfordringer. 
 

Design av innhold

Bruk spørrerammer som fokuserer på områdene du ønsker å undersøke. Husk å inkludere spørsmål som både omhandler det du ønsker å oppnå (engasjement, trivsel) og emner som er viktige for å fremme engasjement og trivsel. Måler man kun på resultater, får man ikke innsikt i hvorfor medarbeidere er engasjerte eller uengasjerte, og det blir vanskelig å handle på resultatene. 

Der du har tilgang til standardiserte og validerte dimensjoner som du kan bruke, er dette en fordel. Da vet du at undersøkelsen måler reelt sett det har som intensjon å kartlegge, og du vil ofte ha en norm eller benchmark å sammenligne mot.  

Last ned vår e-bok Pulsmålinger fra A til Å

I denne e-boken deler vi praktiske råd og retningslinjer basert på våre erfaringer hos Rambøll og vårt digitale HR-verktøy PeopleXact. Du vil få en guide for å komme i gang med pulsmålinger i din egen organisasjon.

Sikre anonymitet

Det er viktig at medarbeidere føler seg trygge på at de kan dele ærlige svar. Vær oppmerksom på å sikre anonymitet for å oppnå mer autentiske svar og data. Når du bruker PeopleXact, er alle medarbeidere sikret konfidensialitet i undersøkelsen. 

articles_PULS

 

Iverksett handling

Å samle inn data er bare en del av prosessen. Det er viktig å oversette disse dataene til handling.

Analyser resultatene, identifiser trender og områder som krever forbedring, og juster strategier og handlingsplaner for å fremme trivsel, eller utvikle nye handlingsplaner hvis nødvendig. 

Kommuniser resultatene

Del resultatene av pulsundersøkelsene med medarbeiderne. Gi dem innsikt i hva som er blitt identifisert, og hvordan selskapet planlegger å jobbe mot forbedringer. 

OBS: Ikke glem å også løfte frem de positive resultatene. Disse er en viktig kilde til inspirasjon og læring, og motiverer for fremtidige utviklingsprosesser.  Utelukkende fokus på negative resultater er også et av de forhold som bidrar til måletretthet. 

vignetter_samlet_succes_factors

Følg opp

Etter implementeringen av endringene, følg opp med flere pulsundersøkelser. Dette gir muligheten til å evaluere om forbedringene har hatt ønsket effekt. 

 

Tilpass og utvikle

 

Bruk resultatene fra pulsundersøkelser til kontinuerlig å tilpasse og utvikle strategier for medarbeidertrivsel.

Lær av tidligere undersøkelser og juster kontinuerlig for å oppnå bedre resultater. 

Fortsatt dialogen

Pulsundersøkelser er en måte å åpne dialogen med medarbeiderne om deres trivsel, engasjement og rammer for å gjøre en god jobb. Fortsett samtalen gjennom jevnlige møter og åpen kommunikasjon for å sikre at medarbeidernes stemme alltid blir hørt. 

Å komme i gang med pulsundersøkelser krever engasjement og viljen til å lytte til medarbeidernes perspektiver. Hvis du følger de nevnte trinnene, er du godt på vei til å bygge en arbeidsplass som fokuserer på trivsel og skaper positive endringer både for medarbeidere og selskapet. 

vignetter_samlet_PULS_002

Trenger du hjelp med å komme i gang med pulsundersøkelser?

Vi tilbyr både standardiserte og skreddersydde løsninger med spørreskjemaer utviklet av ledende HR-eksperter.  Plattform for rapportering og innsikt implementeres raskt og enkelt. Løsningene tilpasses den enkelte organisasjon og kan for eksempel kombineres med større, årlige medarbeiderundersøkelser. 

Før målingene definerer vi formålet med målingene for å velge den mest egnete løsningen for din organisasjon. Med Xact by Rambøll ved din side, sørger våre erfarne konsulenter for en problemfri implementering og tilbyr kontinuerlig støtte, samt ekstra analyser, opplæring og verktøy. 

Andreas Barfoed-Høj

Business Psychologist (cand.psych)

Consultant

Xact By Rambøll

M +45 51 61 20 41

anbh@ramboll.com

LinkedIn

 

 

portrait_circle_ANBH